Veier til samarbeid

Vi har vært med å utvikle Kommunal og Moderniseringsdepartementets “Veier til samarbeid”

Sosiale entreprenører som samarbeidspartnere i offentlig sektor – eksempler og idéer

Utklipp fra www.regjeringen.no:

“Velferdssamfunnet møter utfordringer som offentlig sektor ikke kan løse alene. Derfor må vi bruke ressursene i samfunnet bedre, på tvers av tradisjonelle skiller. Sosiale entreprenører er en slik ressurs. Ved hjelp av mange gode innspill fra offentlige virksomheter, sosiale entreprenører og forskere, har KMD laget dette heftet for å inspirere til samarbeid mellom offentlig sektor og sosiale entreprenører. Det finnes mange veier til slike samarbeid, og heftet viser til eksempler, tips og fakta om mulige veier. Heftet løfter også fram informasjon om offentlige anskaffelser, og om å måle effekter.”

In Good Company er stolt av å ha vært med å fasilitere workshops, holde brukerinnsiktsmøter med kommuner og testet prototype på Sosentkonferansen i 2016.