Popup Hub

Hva skjer når man samler de som er opptatt av samfunnsinnovasjon og sosialt entreprenørskap til en uke med co-working i midlertidig tomme lokaler rundt om i byen? Gjennom prototyping og bruker-testing ville vi sjekke ut hva The Hub kunne være for Oslo. Projektet lyktes ikke i form av en Hub i Oslo, men heldigvis var vi ikke alene og flere co-working spaces har siden fått det til og bevist at der er et kjempebehov.

Video av Alex Asensi