Oslotech

"...prosjektutvikling med det beste fra design thinking og lean startup."

Oslotech AS drifter Forskningsparken i Oslo og arbeider for verdiskaping i Norges mest kunnskapsintensive område. Her tilbys ulike programmer som stimulerer til innovasjon og entreprenørskap. Oslotech er en av våre langvarige kunder der vi jobber tett sammen om prosjektutvikling og arrangementer. Vi bidrar blant annet til med utvikling og fasilitering av ulike programmer for entreprenører der vi bruker metodeverk fra lean startup og designthinking. Build2Grow Research har for eksempel til hensikt å inspirere flere unge forskere til å kommersialisere forskningsresultater og skape innovasjon.