Høgskolen i Østfold

"Marte (In Good Company) gjør en fantastisk innsats med å skape engasjement og deltakelse i avdelingen. Hennes jam-metoder gjør at alle blir med og skaper resultater sammen. Når alle i avdelingen jobber sammen og setter seg mål får alle et sterkere eierskap til det vi må gjøre fremover. Ved å bruke Marte nå for andre gang får vi også til en iterativ prosess som gjør strategiene våre til handlinger. Jeg henger resultatene på veggen og krysser av for det vi får til, og det har vært en hel del!"

Beathe Due Dekan- Avdeling for informatikk