Helse Bergen

Helsevesenet i Norge står overfor en stor utfordring med å digitalisere en rekke tjenester. Digitaliseringen kan gi pasienten nye muligheter for medvirkning i sitt behandlingsforløp, men skal også være godt tilpasset de ulike behovene som forskjellige grupper har. In Good Company har bidratt på en rekke utviklingsprosjekter i Helse Bergen, fellestrekkene for disse prosjektene er at utviklingsforsløpet er involverer pasienter og brukere, at vi jobber med rask prototyping og brukertesting og på tvers av fagdisipliner.

E-Meistring

E-meistring er terapautassistert psykisk helsehjelp for unge på nett. Vi har bidratt med en serie workshops for å videreutvikle E-Meistring og tilpasse det ytterligere til en ung målgruppe. Ved å involvere unge brukere, pasientorganisasjon, spillutviklere, designere og helsepersonell kunne man utarbeide en mer relevant tjeneste for ungdom med sosial angst.

Kvinneklinikkken Haukeland Sykehus

I samarbeid med Evry, Eggs Design og BTO har vi bidratt med gjennomføring av brukerinnsikt, samt design og fasilitering av en serie workshops til et forstudie av en ny digital tjeneste for bedre kommunikasjon om den gravides svangerskapsforløp på kvinneklinikken i Bergen.

Foto: Eggs Design

Ernæringskalkulator

Hva slags digitalt verktøy kan vi lage som sikrer raskere og mer nøyaktig informasjon om pasienters kosthold, som er effektivt og enkelt å bruke for helsepersonell og pasienter? Dette spørsmålet har vært utgangspunktet for en serie workshops med brukerinvolvert tjenesteutvikling på tvers av fagfelt. In Good Company har hatt ansvar for faglig prosjektutvikling, prosessdesign og workshopfasilitering.