#Friskeidéer med Extrastiftelsen

24 timer, 35 mennesker, fire startups og et lass av friske idéer. Målet er å finne en digital løsning på unge menneskers søvnproblemer.

Forebygging og hjelp ved søvnproblemer er en nøkkelfaktor i ungdoms velvære, trivsel og livskvalitet. Men så mye som 10-15 prosent av alle ungdom sliter med søvnproblemer. Dette kan både skyldes og føre til en rekke helseplager, både psykiske og fysiske, og kan i ytterste konsekvens gjøre at ungdom dropper ut av skolen og arbeidslivet.

Derfor inviterte vi sammen med Extrastiftelsen til en idéjam der 4 utvalgte startups fikk muligheten til å tilpasse sine eksisterende løsninger til å løse denne samfunnsutfordringen. Som vanlig jobbet tverfaglige team sammen med brukerne – unge erfaringskonsultenter med å finne den beste løsningen. Vinneren fikk 100.000 kr til videreutvikling sammen. Finn ut hvem som vant og les mer her.