Bedre pasientforløp på Haukeland Sykehus

I mai fikk In Good Company en bestilling på et større prosessbidrag for Forsknings- og Utviklingsavdelingen (FoU) ved Helse Bergen under deres årlige samling på Voss. Fokus var innovasjon av nye helsetjenester med pasienten i sentrum og med brukerinnsikt, arbeid med ny metodikk og samarbeid på tvers av seksjoner i FoU som ønsket utkomme.

Løsningen blev en 24-timers fasiliteret designprosess for alle 140 FoU-ansatte fordelt på 18 grupper. Gruppene jobbet en kamp mot klokka, men gjennom brukerstudier, prototyping og brukertesting jobbet de frem hver sin unike tjenesteløsning som kan gjøre pasienttilværelsen enklere og bedre.

Hele prosessen munnet ut i en formidabel markedsplass, Vossamessa, hvor samtlige 18 prototyper ble testet, presentert og studert. En jury med fagdirektør ved Forskning- og Utviklingsavdelingen Alf Henrik Andreassen i spissen valgte til slutt en verdig vinner, en tjeneste har stort potensiale til å forbedre dialog mellom gravid og helsetjenesten. Vinneren ble premiert med hjelp og ressurser til å fortsette arbeidet med tjenesten.

Takk til FoU for tilliten, og gratulerer med den makaløse energien, samarbeidet og resultatene dere fikk skapt sammen.

"Veldig gøye samarbeidspartnere! Reisen med In Good Company, Marte og Niels, var inspirerende, lærerik og gøy fra start til slutt. Formålet med samlingen var å lære litt om kreative innovasjonsprosesser, - å tenke nytt og kreativt om utvikling av nye helsetjenester. Man sovner ikke(!) i In Good Company selskap og de loset oss med en kløkt og drive vi aldri har vært med på før, som resulterte i at vi fikk et godt tverrfaglig samarbeid og flere innovative tjenestekonsepter vi skal jobbe videre med for å realisere.

På vegne av FOU, Tusen takk!"

Synnøve Olseth - Prosjektleder og Rådgiver seksjon for e-helse Forsknings og utviklingsavdelinga (FOU)