Feiltrinn

Hvordan kan vi få bukt med nullfeilskulturen i offentlig sektor, og i stedet bygge kultur for innovasjon? I desember 2014 ble Feiltrinn konferansen arrangert i samarbeid med Difi, Asker Kommune og Socentral. In Good Company bidro med programutvikling og opplevelseselementer som ga rom for gode samtaler og utveksling av erfaringer og læring av feil, i tillegg til at Marte var konferansier. 150 deltakere fra kommunal og statlig sektor var samlet på Asker Kulturhus på et arrangement fylt av humor, mot, refleksjoner og takhøyde – se oven.

Et av dagens høydepunkter var Carsten Haurum sitt foredrag om hva som skjer når man fjerner kontroll- og rapporteringsregler i Kultur- og fritidsforvaltningen i Københavns Kommune og istedet stiller krav til lederne om å rapportere strategiske feil og hva de har lært av de. Birgers Oterutleie fanget inntrykk, sitater og humoristiske øyeblikksbilder fra dagen i et visuelt referat som begeistret arrangører og deltakere.

Les mer på Difi sine hjemmesider på Ukeavisen Ledelse eller i Statogstyring 

Tillitsbasert ledese og organisasjonskulturer som er robuste for læring av feiling er tema In Good Company jobber med både gjennom organisasjonsutvikling, såvel som når vi bruker verktøykassen fra Design Thinking i produkt og tjenesteutvikling. I 2014 var vi med som initiativtagere til FailCon Oslo.

IMG_1214