Bergen Health Challenge

Mange nye tjenester lages uten at de som bruker løsningene kommer til ordet. Men hva skjer når pasienter med psykisk sykdom inviteres sammen med pårørende, helsearbeidere, designere, utviklere og entreprenører til å lage nye tjenester? Jo, man skaper løsninger solid fundamentert i hva som faktisk trengs. Arrangementet var et samarbeid med Helse Bergen, Startup Norway og IKT-Norge. Vi bidro med konseptutvikling og fasilitering. Les mer i Bergens Tidende