Organisasjonsutvikling

Design og fasilitering av utviklende prosesser

  • Skap motivasjon, effektivitet og forankring når din organisasjon utvikler og endrer seg
  • Samskap den utviklingen og forandring du ønsker med organisasjonen sånn at den betyr noe positivt
  • Få resultater og relasjoner til å vokse samtidig

In Good Company hjelper med å tilrettelegge helhetlig designede og fasiliterte utviklingsprosesser og forandringsforløp når organisasjonen skal snu seg i en ny retning.

Involver medarbeidere i forandringen – fokuser på hva organisationen ønsker den skal bety for dem

Faktisk må man snu seg i en ny retning ganske ofte som organisasjon. Vende seg mot ny kunnskap, ny teknologi og nye organisasjonskart, eller avlære gamle mønstre. Alt sammen handler om forandring. Både større og mindre endringer kan for mange være å reise i ukjent landskap med få peilemerker og lite sikkerhet. Det ligger i forandringens natur å forstyrre, og dette betyr forskjellige ting for ulike mennesker.

In Good Company arbeider som prosessledere i forandringsfeltet og har spesialkompetanse på å strukturere opp dialoger med fokus på, hvordan man adresserer de viktigste ting som skjer før og mens man er under forandring. Formålet er altid å lage gode rammer og rom for samtaler, som knytter felles og positiv mening til forandringen og dens nødvendighet.

Vi jobber på to måter. Dels med situasjonsavgrensede workshops som knytter seg til brennende utviklingsspørsmål eller prosjekter. Og dels med strategisk designede prosesser som kobler seg til større og mer omfattende forandringsforløp.

Felles klarhet om hensikt, retning og forståelse av forventninger.

Nye redskaper for kommunikasjon som får relasjoner til å vokse.

Nye, effektive og energigivende måter å jobbe sammen på.

Forankring av den enkeltes motivasjon i forandrings- og utviklingsprosesser.

organisasjonsutvikling