Opplevelsedesign

Innovasjon fra et opplevelsesperspektiv

  • Samskap unike og meningsfylte opplevelser med dine kunder og brukere
  • Bruk opplevelser til å utvikle egen kommunikasjon og egen virksomhet
  • Få mer ut av arrangementer, konferanser og events, og lær å bruke de til strategisk verdiskabelse
  • Bruk egen autentisitet som konkurransefordel

In Good Company tilbyr en unik innovasjonsløsning i form av Imagineering-metoden. Imagineering handler om at designe og iscenesette meningsfylte kunde- og brukeropplevelser, og knytte dem til kommunikasjon, tjenester, produkter og selvfølgelig eget brand.

Det handler om mening gjennom unike opplevelser!

Mange suksessfulle virksomheter har oppdaget styrken i å levere opplevelser som gir mening og dermed verdi for kunder og brukere. Gjennom sjenerøsitet, åpenhet, personlig kontakt, og samskaping og interaksjon med de du leverer tjenester og produkter til, snakker du med og ikke bare til.

Hvilken meningsfull og vedvarende opplevelsesverdi skaper du – og for hvem? Hvilke unike og autentiske kjennetegn ved din virksomhet og dens atferd, kan du med fordel aktivere i relasjonen til dine kunder og målgrupper? Hvilke off-line events og arrangementer viste senest frem det du er stoltest av og de verdier, der ligger nærmest hjertet?

Vi har god tro på at dersom du våger å invitere inn, vil dine kunder kvittere med loyalitet.

Imagineering-metoden er en unik, målrettet og hands-on 5-step prosessmodell for opplevelsesinnovasjon. Den legger til rette for at finne og bringe frem en match som kobler virksomhedens særegenhet med kundenes grunnverdier og tidens trender. Det er denne verdimatch der, med Imagineering, bringer liv til nye meningsfylte opplevelseskonsepter, tjenester, produkter og kraftfull kommunikasjon, og i processen setter spirer til ny forretningsutvikling.

111_4305