Our good stuff

In Good Company vil bidra med å dytte og støtte på alle de positive ting som gjør Oslo og verden til et bedre sted. Ved siden av vår kjernevirksomhet engasjerer vi oss i en rekke gode ting i fellesskap med andre. Prosjektene tar ulike former og som regel bidrar vi med prosjektledelse, prosess fasilitering, eller som eventarrangør med oppbrettede armer hvis det er det som kreves.

Vår holdning er at vi vil dele av det vi kan og vet, der hvor det gjør nytte for andre. Det gir oss ny inspirasjon, læring og kunnskap og en enorm så vel faglig som sosial nettverksrikdom. Her er noen av de gode ting vi har gang i – vi håper du blir inspirert til å finne ut av, hvordan du vil bidra til et bedre Oslo og berike noen andre med det som er bra for verden.