#Friskeideer2016!

Nok en helg i godt selskap, vi har laget idéjam med Extrastiftelsen!

På 24 timer laget 4 flotte startups tilpasninger på sine tjenester for å møte en voksende samfunnsutfordring, søvnvansker hos unge mennesker. Les mer om hvordan de gikk for seg her.

samarbeid