– Exceed expectations!


img_0392

Jeg er takknemlig for at Idunn Hals Bjelland-de Garcia satte av dyrebar tid til å være med i min lille bokstafett.

Idunn er markedsføringssjef for Tomra, utdannet kaospilot og med en stor interesse for bærekraftig- og konsumentdrevet innovasjon og forretningsutvikling, samt organisasjonsutvikling “in the age of disruption”.

Faktisk så setter hun punktum for det hele, for nå har alle stafettdeltagerene lest og synset fra seg – og for noen fine tanker og innspill jeg har fått! Jeg kommer om litt til å svare på responsen jeg har fått i et slags oppsummerings/appendiks. Følg med!

Oslo, 1
. des – En glad forfatter, Niels

Her er Idunns innspill og tanker rundt Jakten på Känslan:

Dette er en jo bok om opplevelsesdesign, så hvordan var din opplevelse av Jakten på känslan

– For meg er Jakten på känslan først og fremst en etterlengtet bok som endelig er kommet til verden: I et digitialisert informasjonssamfunn med økende grad av kompleksitet er designtenkning et fantastisk verktøy for å forenkle og menneskeliggjøre produkt, tilbud og tjenester. Jeg liker hvordan boken starter i makroperspektiv med å adressere vårt nye verdensbilde og vår tids opplevelsesøkonomi, for så å zoome inn til spilleregler for fremgangsrike organisasjoner og avslutte på mikronivå med konkrete metoder, eksempler og modeller jeg som leser kan anvende for å selv å skape gode opplevelser. Under hele reisen dukker det opp positive overraskelser i form av utbrettbare sider, utklipte figurer, klistremerker, refleksjoner, oppfordringer og fargede helsider dedikert til gode sitater, noe som går hånd i hånd med bokens tema.

Hva tar du med deg fra denne boka som er relevant for deg?

– Det er mange ting å ta med seg fra denne boken, men noe av det jeg liker best er at boken reflekterer at det å skape gjentakende gode opplevelser for kunder ikke nødvendigvis er resultat av tilfeldigheter og flaks, men et kompetanseområde som krever fokus og empati, og ofte også trening, erfaring og systematisk planlegging for å lykkes. Å være kreativ er vel og bra, man må også evne å tenke strategisk og se menneskelige behov opp mot det aktuelle verdensbildet de man ønsker å nå lever i. Jeg synes eksemplene i boken på en god måte illustrerer at fremtidens suksessrike selskaper ikke primært er etablert for å tjene gode penger, men at gode penger kommer som et resultat av å nå deres mål om å løse reelle utfordringer på nye måter – og av å skape gode opplevelser som mange nok finner det verdt å betale for.

Idunn legger også til:

– Rent praktisk synes jeg forlengingen av bokopplevelsen er gjort på en fantastisk måte: Jeg har lagret videoer fra nettsiden og plukket ut caser og quotes fra boken som jeg tror jeg kan få bruk for i egen formidling av relaterte temaer senere. Jeg har også gått det spennende utbrettarket på slutten av boken nøye i sømmene

tonically contracted. There is a constant but minimal blood viagra vs cialis nocturnal or early morning erections; and his ability to.

. Med andre ord kommer boken og den digitale forlengelsen til å bli med meg i lang tid fremover.

image7image3

Jeg har sagt at jeg vil ha både søte og sure tilbakemeldinger, kan du gi meg noen sure?

– Et sted i boken står det: «For mycket infirmation kan (..) gora oss osakra. Fundera over vilken information du kan ta bort och hur du istallet forstarker kanslorna for det du vill salja.» Basert på denne setningen former jeg mine «sure tilbakemeldinger» som to spørsmål til refleksjon:

  1. Hvordan kan vi som forfattere og opplevelsesdesignere gjøre innholdet enda enklere å følge for leseren?
  2. Hvilke elementer kan vi forbedre for å skape en enda mer intuitiv brukerreise?

Dette er ingen sur tilbakemelding, men ønske:

Om det kommer en revidert utgave ville det vært spennende å lese et lite kapittel på om:

– hvilke retninger dere eller andre eksperter tenker at Experience Design vil utvikle seg i fremtiden, og

– hvordan jakten på de gode opplevelsene i forretningssammenheng begynner å gi designtenkere større og større strategisk påvirkning.

Er det noen du tenker vil ha spesielt god nytte av å lese denne boka, og hvorfor?

– Jeg tror de aller fleste kan ha noe å lære av denne boken, men vil spesielt anbefale den til studenter og ansatte som ønsker innsikt i elementer som kommer til å få enda større påvirkning i fremtidig forretningsutvikling. Passer også fint til folk som planlegger festivitas og eventer, eller bare ønsker å gjøre et dypdykk i et interessant fagområde ingen er uberørt av.

image2image6

Kan du gi meg en oppsummerende oneliner vi kan trykke på omslaget til andre opplaget?

Idunn ramser opp:

«Jakten på känslan er først og fremst en etterlengtet bok som endelig er kommet til verden»

«Exceed expectations!»

«The roadmap to experience design»

«Her kan du oppleve og forstå nøklene bak opplevelsesdesign»