Brukersentrert innovasjon

Når kundene og brukene dine blir driverne for nye løsninger

  • Skap et treffsikkert utgangspunkt for innovasjon og adresser de rette kunde- og brukerbehov
  • Feil tidlig og feil smått ved å løpende prototype og brukerteste
  • Innover helhetsorientert ved å ta med både kunde, teknologi og forretningutvikling

In Good Company bringer liv til innovasjonsprosesser ved å tilrettelegge, designe og fasilitere forløp & workshoper, som involverer kunder og brukere.

Det kan være både dyrt og tidkrevende å vente for lenge med å finne ut om en tjeneste er meningsfull og relevant for brukeren. Derfor handler brukersentrerte utviklingsprosesser om å spørre, involvere eller teste nye produkter og tjenester med de som skal ha nytte av innovasjonen.

In Good Company tilrettelegger og fasiliterer utviklingsprosesser, der den viktige informasjonen om brukerbehov og kartlegging av forventninger og verdier kommer til sin rett. Det bidrar til nytenkning og presisjon i løsninger og ideer. Vi er over middels interesserte i å skape arenaer der brukeren blir medutvikleren, fordi vi syns at altfor mange tjenester blir til i høye tårn uten brukermedvirkning. Dette gagner verken de som skal bruke tjenesten eller virksomheten i tårnet.

Et forløp fra In Good Company integrerer det beste fra tjenestedesign – løpende brukertesting og prototyping, med de sentrale kriterier for helhetsorientering fra design thinking.